ประกันภัยโรคมะเร็ง Cancer Fix


ซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง รับ 2 ต่อ 

 

ต่อ 1:   รับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 500 บาท

เบี้ยประกันภัย / คนStarbucks e-Coupon มูลค่า (บาท)
2,000 บาทขึ้นไป200
4,000 บาทขึ้นไป500

 

ต่อ 2:  ผ่อน 0% นาน 4 เดือน*  สำหรับเบี้ยประกันภัย 2,500 บาทเป็นต้นไป/ คน 

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. 63  - 30 เม.ย. 2564

 

หมายเหตุ: Starbucks e-Coupon จะจัดส่งภายใน 30 วันทำการ ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้สมัครเอาประกันภัย และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

 

Powered by MakeWebEasy.com