บ้านแทนรัก

ประกันภัยบ้านแทนรักสำหรับคอนโดมิเนียม
 
 
หมายเหตุ: 
  • ความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท สำหรับความเสียหายอันเกิดจากภัยเนื่องจากน้ำ
  • แผนประกันภัยนี้สำหรับห้องชุดที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย และราคาห้องชุดไม่เกิน 10 ล้านบาท 
  • แผน Condo Easy 1 สามารถเสนอได้ขายได้เฉพาะกรณีราคาห้องชุดตำกว่า 3 ล้านบาทเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 กรมธรรม์ต่อ 1 ห้องชุด สำหรับแผนความคุ้มครองนี้
 
 
Powered by MakeWebEasy.com