ประกันเดินทางต่างประเทศ :  Travel Easy
แผนประกันภัย  
  1. ประกันภัยการเดินทาง - แบบรายเที่ยว (Single Trip)
  2. ประกันภัยการเดินทาง -  แบบรายปี (Annual Trip )
  3. ประกันภัยการเดินทาง - เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ  (Overseas Student)

 

โปรโมชั่น 

1. ประกันภัยการเดินทาง - แบบรายเที่ยว 
 
  • ต่อ 1: ได้รับส่วนลด 10% โดยกรอก promo code : 10WORLD
  • ต่อ 2: เบี้ยประกันภัยทุกๆ 500 บาท จะได้รับบัตรกำนัล Starbucks e-Coupon 100 บาท 

 

 
 
2. ประกันภัยการเดินทาง -  แบบรายปี (Annual Trip )
 
  • ต่อ 1: ได้รับส่วนลด 10% โดยกรอก promo code : 10WORLD
  • ต่อ 2: เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว / ต่อท่าน จะได้รับบัตรกำนัล Starbucks e-Coupon ตามตารางต่อไปนี้


เบี้ยประกันภัย (บาท)

บัตรสตาร์บัคส์ มูลค่า (บาท)

แผน Easy 3 (3,750 บาท)

500

แผน Easy 2 (5,800 บาท)

600

แผน Easy 1 (8,200 บาท)

600 + บัตรมิราเคิล เลาจน์ 1 ใบ


 

 
 
3. ประกันภัยการเดินทาง - เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกำนัล Starbucks e-Coupon ตามตารางต่อไปนี้
  
เบี้ยประกันภัย (บาท / คน)

บัตรสตาร์บัคส์ มูลค่า (บาท)

4,700 บาท ขึ้นไป400 บาท
10,000 บาท ขึ้นไป700 บาท
15,000 บาท ขึ้นไป1,200 บาท

 

Powered by MakeWebEasy.com