ประกันเดินทางต่างประเทศ :  Travel Easy
แผนประกันภัย  
  1. ประกันภัยการเดินทาง - แบบรายเที่ยว (Single Trip)
  2. ประกันภัยการเดินทาง -  แบบรายปี (Annual Trip )
  3. ประกันภัยการเดินทาง - เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ  (Overseas Student)

 

โปรโมชั่น 

1. ประกันภัยการเดินทาง - แบบรายเที่ยว 
 
    • รับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 300 บาท

 

เบี้ยประกันภัย (บาท)/ท่าน

Starbucks e-Counpon มูลค่า (บาท)

500

100

1,000

200

1,500

300


 

 

 
2. ประกันภัยการเดินทาง -  แบบรายปี (Annual Trip )
 
    •  รับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 700 บาท

 

เบี้ยประกันภัย (บาท)/ท่าน

Starbucks e-Coupon มูลค่า (บาท)

แผน Easy 3 (3,750)

500

แผน Easy 2 (5,800)

600

แผน Easy 1 (8,200)

700


 

 

 
3. ประกันภัยการเดินทาง - เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

 
    • รับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 1,200 บาท

 

เบี้ยประกันภัย (บาท)/ท่าน

Starbucks e-Coupon มูลค่า (บาท)

4,700

400

10,000

700

15,000

1,200


 

Powered by MakeWebEasy.com