ประกันรถยนต์ ULTRA SAVE

ประกันภัยรถยนต์ :  ชั้น 1 Ultra Save 
 
ทุนประกันภัย : 100,000 -  500,000 บาท

ผลประโยชน์สำหรับผู้เอาประกันภัย : บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) ไม่ต้องตรวจสภาพรถ

แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ :  เหมาะสำหรับรถยนต์บางยี่ห้อ/รุ่น ที่อายุไม่เกิน 12 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย :  ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) เฉพาะกลุ่ม 3,4, 5
 • รถกระบะ / รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสาร
 • รถต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์นิติบุคคล)
 • ไม่รับประกันรถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้ในการพาณิชย์
 • คุ้มครอง 5 ที่นั่ง (รวมผู้ขับขี่)
 • รับรถอายุไม่เกิน 12 ปี
 • ไม่รับรถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา, โครงเหล็ก, ตู้ทึบ หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 • มูลค่ารถยนต์ขณะเอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานโรงงาน
 • ซ่อมอู่ประกันภัย
 • ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกันกับยานภาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์

ข้อยกเว้นสำคัญ

หมวดเงื่อนไขทั่วไป
การยกเว้นทั่วไป
 • สงคราม
 • สงครามกลางเมือง
 • วัตถุอาวุธปรมาณู
 • การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี

หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ไม่รวมถึงผู้ขับขี่รถคันเอาประกันฝ่ายผิด รวมถึงลูกจ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ไม่ความคุ้มครอง
 • ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถคันประกันฝ่ายผิด คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง
 • เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม อันเกิดจากการสั่นสะเทือนหรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
 • สัมภาระหรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

*ข้อยกเว้นอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์


หมวดความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจาก
 • การลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์
 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง

*ข้อยกเว้นอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์


หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
 1. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
 2. การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 3. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 4. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
 5. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุผลอันควร

การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
 2. การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
 3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

การยกเว้นการใช้อื่นๆ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
 2. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
 3. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กำหนดให้ถือว่าเมาสุรา
 4. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
*ข้อยกเว้นอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

  
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้