บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม.

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

เรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบท้องถนนตลอด 24 ชม.

เมื่อรถคันที่ทำประกันภัยกับเราเกิดเสีย
กรุณาแจ้งผ่าน MSIG Roadside Assistance

โทร. 1259 โดยทันที เท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการ

หมวด1 การช่วยเหลือฉุกเฉิน (สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้ข้อใดข้อหนึ่งและรับสิทธิ์ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)

บริการซ่อมรถฉุกเฉิน
 1. กรณีรถเสียไม่สามารถขับเคลื่อนได้ บริษัทฯ จะประสานงานส่งช่างไปแก้ไขอาการเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าซ่อมไม่เกิน 1,500 บาท และไม่เกินปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าอะไหล่
 2. กรณีลูกค้าลืมกุญแจไว้ในรถหรือกุญแจรถหาย บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ
 3. กรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดโดยมีเหตุอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่หมดไป หรือมีปัญหา บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยสตาร์ท เพื่อให้รถสามารถขับเคลื่อนได้


บริการรถยก

กรณีรถเสียไม่สามารถแก้ไข ณ จุดเกิดเหตุ จะจัดส่งรถยกเพื่อนำรถเข้าซ่อมที่อู่ใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุหรืออู่ที่ลูกค้าเป็นผู้ระบุโดยให้บริการฟรี 50 กิโลเมตรแรก และไม่เกินปีละ 2 ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท)


หมวด2 การช่วยเหลือต่อเนื่อง (กรณีแก้ไขไม่ได้ ภายหลังการช่วยเหลือในหมวด 1) สามารถใช้สิทธิ์ช่วยเหลือต่อเนื่อง ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 หรือ ข้อ 5 (ข้อใดข้อหนึ่ง) ขึ้นอยู่กับกรณี

1. ฟรีค่าเช่ารถ จำนวน 2 วัน วันละ 1,500 บาท (ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/วัน) ในกรณี
 • สถานที่เกิดเหตุอยู่ไกลเกินกว่า 100 กิโลเมตรจากที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ และ
 • รถที่เสียต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง จากการประเมินและเห็นชอบโดยช่างซ่อมหรืออู่ในเครือของบริษัทฯ

*การบริการนี้สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ ประเภทรถเก๋งและรถกระบะเท่านั้น (ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)

2. ฟรี ค่าห้องพักโรงแรม 1 ห้อง 2 คืน (ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/คืน) ในกรณี
 • สถานที่เกิดเหตุอยู่ไกลเกินกว่า 100 กิโลเมตรจากที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ และ
 • รถที่เสียต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง จากการประเมินและเห็นชอบโดยช่างซ่อมหรืออู่ในเครือของบริษัทฯ

3. ฟรี จัดหาผู้ขับขี่กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน บริษัทฯ จะจัดหาพนักงานขับรถให้ เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง หรือเพื่อเดินทางกลับสู่ที่พักกรณีเกิดการเจ็บป่วยขึ้นกะทันหัน
*การบริการนี้ เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

หมวด3 เติมน้ำมัน

เติมน้ำมันฟรี

 • กรณีที่รถลูกค้าน้ำมันหมดกลางทาง ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปบนท้องถนนได้บริการเติมน้ำมันฟรีสูงสุด 2 ครั้งต่อปี แต่ไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง

หมวด4 บริการให้คำปรึกษา (รับสิทธิ์ได้ไม่จำกัด)

 • บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการสอบถามข้อมูลและจองการบริการต่างๆ (เป็นแค่การประสานงาน ค่าใช้จ่ายลูกค้าจะเป็นผู้ดูแล)
 • บริการแนะนำรายชื่อผู้ให้บริการเปลี่ยนยางแบตเตอรี่ และยาง

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิกสิทธิประโยชน์ตามเอกสารฉบับนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หรือไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าแต่อย่างใด และการใช้สิทธิ์ต้องแจ้งผ่าน MSIG Roadside Assistance 1259 โดยทันทีเท่านั้น
 Powered by MakeWebEasy.com