บริการช่วยเหลือระหว่างเดินทางต่างประเทศ

บริการช่วยเหลือระหว่างเดินทางต่างประเทศ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเดินทางต่างประเทศ

การติดต่อ

แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง

  • ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินประกันภัยเดินทางต่างประเทศ MSIG Assist +66 2039 5704
    ให้บริการป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
  • บริการความช่วยเหลือด้านการเดินทาง (Travel Assistance) เช่น กระเป๋าเดินทางสูญหาย, หนังสือเดินทางสูญหาย, ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต เป็นต้น
  • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ (Medical Assistance) เช่น ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ หรือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั่วโลก เป็นต้นPowered by MakeWebEasy.com