วิธีการแจ้งเคลมประกันรถยนต์

วิธีการแจ้งเคลมประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
 
ศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี  1259
 
เรียกร้องค่าสินไหมเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์
ติดต่ออู่และศูนย์ซ่อมในเครือ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ข้อมูลอู่และศูนย์ซ่อมในเครือ

เขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
โทรศัพท์ : 1259
โทรสาร :  0 2318 8398
อีเมล : MotorClaims@th.msig-asia.com
 
เวลาทำการหน้าเคาน์เตอร์    จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 21:00 น.  
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)
 
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08:30 น. - 17:00 น.  
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)
 
เขตต่างจังหวัด
ติดต่อสาขาของบริษัทฯในพื้นที่ใกล้เคียงท่านได้ที่ เครือข่ายสาขา
 
เวลาทำการ    จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:00 น.  
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)
 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 1. โทรแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที ศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี 1259 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) พร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้
  สถานที่เกิดเหตุ จุดสังเกตที่เห็นได้ชัด อาทิ ชื่อถนน จุดที่รถจอดอยู่ อาคารสูงใกล้เคียง
  ชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ในขณะนั้น
  ทะเบียนรถ ยี่ห้อ และรุ่นของรถยนต์ที่เอาประกันภัย พร้อมทั้งหมายเลขกรมธรรม์ (หากทราบ)  ลักษณะการเกิดเหตุโดยย่อ
 2. จดบันทึกข้อมูลต่อไปนี้
  ทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น และสีของรถยนต์คู่กรณี
  ชื่อ ที่อยู่ ของพยานในเหตุการณ์ (ถ้ามี)
 3. หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการพ่นสเปรย์แสดงตำแหน่งรถ กรุณาขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุของบริษัทฯ ก่อนเคลื่อนย้าย
 4. เมื่อมีการเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ กรุณาแจ้งสถานที่นัดหมายใหม่ให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที
 5. อย่าเซ็นต์หนังสือยอมรับผิดหรือตกลงหรือเสนอเงื่อนไขใดๆ ให้กับคู่กรณี
เมื่อคู่กรณีเป็นฝ่ายยอมรับผิด ให้คู่กรณีเซ็นต์หนังสือยอมรับผิดในที่เกิดเหตุ
กรณีถูกชนแล้วหนี ให้แจ้งความเพื่อดำเนินคดี ณ สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ โดยระบุ ทะเบียนรถ (พร้อมทั้งจังหวัดที่จดทะเบียน) ลักษณะ และสีของรถคู่กรณี
กรณีรถของท่านถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึด ท่านควรเก็บทรัพย์สินและถอดอุปกรณ์มีค่าออกจากรถและแจ้งให้พนักงานสอบสวน (เจ้าของคดี) ตรวจสอบทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ยังคงอยู่ในรถ แล้วลงบันทึกประจำวันไว้
กรณีรถหาย ให้รีบแจ้งเหตุกับสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ ตำรวจทางหลวง (โทร 1193) สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM 91 (โทร 1644) กองปราบปราม 0-2513-3844 และรีบแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
กรณีมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ให้ทำการช่วยเหลือโดยนำผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และต้องแสดงตนต่อพนักงานสอบสวนเพื่อไม่ให้ถูกข้อกล่าวหาหลบหนี
หากท่านต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อการประกันตัว ให้แจ้งบริษัทฯ ทันที ซึ่งหากท่านได้ซื้อความคุ้มครองการประกันตัวไว้ บริษัทฯ จะนำหลักทรัพย์ (จำนวนไม่เกินความคุ้มครอง) มาขอประกันตัวท่านโดยเร็ว
กรณีเกิดอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี อาทิ กระจกบังลมหน้าแตก ชนรั้ว หรือเบียดเสา ให้ดำเนินการดังนี้ 
 • โทรแจ้งการเกิดอุบัติเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที เพื่อขอเลขรับแจ้ง นำเลขรับแจ้งเข้าติดต่ออู่คู่สัญญาเพื่อดำเนินการจัดซ่อม หากท่านต้องการเข้าซ่อมกับอู่ที่ไม่ใช่อู่คู่สัญญา กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อประเมินราคาก่อนดำเนินการจัดซ่อม

ข้อกฎหมายที่ท่านควรทราบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

หากเกิดอุบัติเหตุแล้วท่านหลบหนีหรือไม่อยู่รอพบเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายสันนิษฐานว่าท่านเป็นฝ่ายผิด พนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ควบคุมตัวผู้ขับขี่ไว้ หากไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
(บาดเจ็บสาหัส หมายถึง ได้รับบาดเจ็บและแพทย์ลงความเห็นให้รักษาตัวเกินกว่า 20 วัน)

ข้อสำคัญ

โปรดใช้บริการอู่ซ่อมรถที่เป็นอู่คู่สัญญากับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี เท่านั้น เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการบริการที่ฝ่านการรับรองแล้ว ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บริการอู่ซ่อมรถที่นอกเหนือจากอู่คู่สัญญาของบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนการดำเนินการซ่อมทุกครั้ง
 

ขั้นตอนการพิจารณาและการชดใช้ค่าสินไหมตามประกาศ คปภ (มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2559)

สำหรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ระยะเวลาพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหม ภายใน 7 วัน นับจากบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง

สำหรับการประกันภัยประเภทอื่นๆ ระยะเวลาการพิจารณาสินไหม เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง

 • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่เกิน 15 วัน
 • ประกันภัยทรัพย์สิน หรืออื่นๆ ไม่เกิน 30 วัน

*ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม15วันนับจากวันที่ผู้เรียกร้องตอบตกลงข้อเสนอจากทางบริษัท*

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ : แนวทางหรือวิธีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ทางอู่ ศูนย์ซ่อม และร้านกระจก ในเครือ เอ็ม เอส ไอ จี จะแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม พร้อมแจ้งเอกสารที่ต้องใช้ให้ท่านทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้างล่าง กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ที่ 
 
ฝ่ายสินไหม ประกันภัยรถยนต์
 
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 
หรือท่านสามารถสแกนเอกสารและส่งอีเมล หรือส่งแฟกซ์ มาตามรายละเอียดด้านล่าง :
 
อีเมล: MotorClaims@th.msig-asia.com 
 
โทรสาร: 0 2716 6615
 
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยรถยนต์ (PDF 147 kB)
 
** แบบฟอร์มจำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader, กรุณา Download ถ้าหากท่านยังไม่ได้ติดตั้ง
 

เอกสารเรียกร้องค่าสินไหม

การเรียกร้องค่าซ่อมรถ
กรณีรถประกัน
 • ใบแจ้งความเสียหาย
 • ใบเสนอราคา
 • ภาพถ่ายก่อนซ่อม , ระหว่างซ่อม และจัดซ่อมเสร็จ
 • ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ชุดหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (กรณีนิติบุคคล)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ

กรณีรถคู่กรณี

 • ใบแจ้งความเสียหาย
 • ใบเสนอราคา
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ชุดหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (กรณีนิติบุคคล)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ

การเรียกร้องกรณีทรัพย์สินเสียหายของคู่กรณี

 • ใบแจ้งความเสียหาย
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ใบเสนอราคา (ฉบับจริง) (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
 • เอกสารใดๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของ (ถ้ามี)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ

การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถของคู่กรณี

 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนรถ/สำเนาสัญญาเช่าซื้อ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
 • ชุดหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (กรณีนิติบุคคล)
 • ใบรับรถเข้าซ่อม และใบรับรถซ่อมเสร็จ


การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล/ค่าอนามัย

กรณีรถประกัน

 • ใบแจ้งความเสียหาย (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ

กรณีรถคู่กรณี

 • ใบแจ้งความเสียหาย (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล  (กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล)
 • สำเนาหนังสือรับรองรายได้ (กรณีค่าอนามัย)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ


การเรียกร้องค่าปลงศพ

กรณีรถประกัน
 • บัตรประชาชน  (ผู้เสียชีวิต / ทายาทโดยธรรม)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน
 • ชุดใบมรณบัตร
 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
 • ชุดเอกสาร ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
กรณีรถคู่กรณี
 • บัตรประชาชน  (ผู้เสียชีวิต / ทายาทโดยธรรม)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน
 • ชุดใบมรณบัตร
 • หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
 • ชุดเอกสาร ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ


การเรียกร้อง กรณีรถเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss)

กรณีรถยนต์ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ ลิสซิ่ง
กรุณาติดต่อบริษัทฯ ลิสซิ่ง เพื่อทำการปิดบัญชี หรือทำเอกสารสละสิทธิ์ให้กับบริษัทฯ ลิสซิ่ง 
กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ (นิติบุคคล)  (บจก.,หจก.,หสม., ฯลฯ)

*สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียนต่างจังหวัด ใช้เอกสารทั้งหมด 2 ชุด*

 • แบบคำขอโอนและรับโอน  (ลงนามตรงผู้โอน)
 • หนังสือมอบอำนาจ  (ลงนามตรงผู้มอบอำนาจ)
 • หนังสือรับรองบริษัทฯ ทุกแผ่น  (กรรมการฯ เซ็นต์ชื่อและประทับตราบริษัทฯ ทุกแผ่น)
 • หนังสือยืนยันการซื้อ-ขาย   (ลงนามและประทับตราบริษัทฯ) ตรงผู้ขาย
 • สำเนาบัตรประชาชน   (กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/รับรองสำเนาถูกต้องใช้เพื่อโอนรถยนต์….เท่านั้น)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน   (กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/รับรองสำเนาถูกต้องใช้เพื่อโอนรถยนต์….เท่านั้น)
 • สมุดคู่มือจดทะเบียน   (ลงชื่อ และประทับตราบริษัทฯ  ตรง…. ผู้ถือกรรมสิทธิ์)
 • กุญแจรถยนต์ ,  คู่มือใช้รถยนต์
 • กรมธรรม์ประกันภัย
 • ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหม , ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีค่าซากรถยนต์
กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ (บุคคลธรรมดา)
** สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียนต่างจังหวัด ใช้เอกสารทั้งหมด 2 ชุด **
 • แบบคำขอโอนและรับโอน  (ลงนามตรงผู้โอน)
 • หนังสือมอบอำนาจ  (ลงนามตรงผู้มอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประชาชน   (รับรองสำเนาถูกต้องใช้เพื่อโอนรถยนต์….เท่านั้น)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน   (รับรองสำเนาถูกต้องใช้เพื่อโอนรถยนต์….เท่านั้น)
 • สมุดคู่มือจดทะเบียน   (ลงชื่อตรง…. ผู้ถือกรรมสิทธิ์)
 • กุญแจรถยนต์ ,  คู่มือใช้รถยนต์
 • กรมธรรม์ประกันภัย

กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์เสียชีวิต
ทายาทจะต้องแจ้งร้องต่อศาล เพื่อขอแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดก เพื่อศาลแต่งตั้งแล้ว ขอให้ผู้จัดการมรดกขอเอกสารจากศาล เพื่อดำเนินการแจ้งขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ และนำเอกสารดังกล่าวติดต่อบริษัทฯ หรือ บริษัทฯลิสซิ่ง หากติดสัญญาเช่าซื้ออยู่


การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีรถหาย

กรณีรถประกันเป็นบุคคลธรรมดา
 • กรมธรรม์ต้นฉบับ
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สมุดทะเบียนรถพร้อมแจ้งหยุดการใช้รถ
 • กุญแจรถ
 • หนังสือแจ้งอายัดการใช้รถ
 • หนังสือมอบอำนาจเพื่อโอนกรรมสิทธิ์
 • แบบคำขอโอนและรับโอน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์
กรณีรถประกันเป็นนิติบุคคล
 • กรมธรรม์ต้นฉบับ
 • หนังสือแจ้งอายัดการใช้รถ
 • หนังสือมอบอำนาจเพื่อโอนกรรมสิทธิ์
 • สมุดทะเบียนรถพร้อมแจ้งหยุดการใช้รถ
 • กุญแจรถ
 • แบบคำขอโอนและรับโอน
 • หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์
 • ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล)
กรณีรถประกันเป็นการเช่าซื้อ (Finance)
 • กรมธรรม์ต้นฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ
 • สมุดทะเบียนรถพร้อมแจ้งหยุดการใช้รถ
 • กุญแจรถ
 • หนังสือมอบอำนาจเพื่อโอนกรรมสิทธิ์
 • หนังสือสละกรรมสิทธิ์
 • แบบคำขอโอนและรับโอน
 • หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์
 • สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 • สัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหมทดแทน
 • หนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล)


การเรียกร้องค่ายกรถ

กรณีรถประกัน
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ชุดหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (กรณีนิติบุคคล)
 • ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ
กรณีรถคู่กรณี
 • บัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน) ยกเว้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ชุดหนังสือรับรองการจดทะเบียน  (กรณีนิติบุคคล)
 • ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
 • ชุดมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อด้วยตนเอง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ

 
 

Powered by MakeWebEasy.com