แผนประกันภัยโควิด-19
 
 
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 70 ปี (ปี ค.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี ค.ศ. เกิด)

2. ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

3. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย

4. ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่อาชีพนักบิน พนักงานบนเรือหรือเครื่องบิน พนักงานบนรถโดยสารสาธารณะ พนักงานท่าอากาศยาน บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

5. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19)) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยและ/หรือการได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย และ/หรือการได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) นอกอาณาเขตประเทศไทย

8.  การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease (COVID-19))
 
*ภาวะโคม่า* หมายถึง ภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
Line: @falconcs
 

โทร : 02 037 9988 (เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 18.00 น.)

 
Powered by MakeWebEasy.com