แผนประกันภัย COVID หายห่วง
 
 
 
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี ค.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี ค.ศ. เกิด) 
  2. ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นคนไทยและมีสัญชาติไทยเท่านั้น พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  4. ตามพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของศูนย์บริการจัดการโควิด-19 เช่น จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด
  5. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย
  6. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย และ/หรือการได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกอาณาเขตประเทศไทย


ข้อยกเว้นทั่วไป

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นมาก่อนการเริ่มระยะเวลาคุ้มครอง

หมายเหตุ

  1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
Line: @falconcs
 

โทร : 02 037 9988 (เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 18.00 น.)

 
Powered by MakeWebEasy.com